Kovaljov a 11. menetben kiütötte Anthony Yarde-ot.